ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

牛市

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -牛市-, *牛市*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛市[niú shì, ㄋㄧㄡˊ ㄕˋ, ] bull market, #8,839 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I, uh, understand you were in the Battle of Bull Run.[CN] 我,呃,想了解下您在"牛市"战役中的情况. Gods and Generals (2003)
His diction is about as artistic as an auctioneer at the cattle fair.[CN] 他的措辞如同拍卖师在牛市 The Dead (1987)
It's like the cattle market.[CN] 就像卖牛市场一样 The Maiden and the Wolves (2008)
The market was real bullish back then...[CN] 那时候真是牛市啊! Fit Lover (2008)
Well, we will have to change that "bullshit" to "bull."[CN] 那么 我们将不得不改变 "胡说八道" "牛市"。 Drive Me Crazy (1999)
Yo Yo, show the Chinese bull.[CN] 呦呦,表明他的牛市中国。 Psycho Beach Party (2000)
Just shooting the bull.[CN] 刚刚开始的牛市 My Best Friend's Girl (1983)
What sort of bull?[CN] - 什么样的牛市? My Best Friend's Girl (1983)
Where is the bull that did this to you?[CN] 哪里是牛市 做到了这一点? Admission (2013)
No bulls. No bears.[CN] 没有牛市,没有熊市 The Naked City (1948)
Once the market turns around[CN] 等牛市一来 If You Are the One (2008)
In Bull Run I saw a soldier forget to remove his ramrod from the barrel.[CN] 在"牛市"战役中看到过一个士兵 竟然忘记把装弹器从枪筒中拿出来. Gods and Generals (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top