ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

爱情也会枯萎,你会忘记一切

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爱情也会枯萎,你会忘记一切-, *爱情也会枯萎,你会忘记一切*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This complete loveliness will fade, and we shall forget what it was like.[CN] 爱情也会枯萎,你会忘记一切 Cavalcade (1933)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

爱情 (ài qíng) () (huì)枯萎 (kū wěi) () (huì)忘记 (wàng jì)一切 (yī qiè)

 


  

 
爱情
 • (ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ) romance; love (between man and woman) [CE-DICT-Simplified]
 • (なり) (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [EDICT]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT-Simplified]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT-Traditional]
 • (え) (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) [EDICT]
 • (かい) (n,n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) [EDICT]
 • (huì, ㄏㄨㄟˋ) can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association [CE-DICT-Simplified]
 • (kuài, ㄎㄨㄞˋ) to balance an account; accounting [CE-DICT-Simplified]
枯萎
 • (kū wěi, ㄎㄨ ㄨㄟˇ) to wilt; to wither; wilted; withered; drained; enervated; exhausted [CE-DICT-Simplified]
 • (kū wěi, ㄎㄨ ㄨㄟˇ) to wilt; to wither; wilted; withered; drained; enervated; exhausted [CE-DICT-Traditional]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
忘记
 • (wàng jì, ㄨㄤˋ ㄐㄧˋ) forget [CE-DICT-Simplified]
一切
 • (いっさい) (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P) [EDICT]
 • (yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ) everything [CE-DICT-Simplified]
 • (yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ) everything [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top