ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

爬墙

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爬墙-, *爬墙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爬墙[pá qiáng, ㄆㄚˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] wall climbing, #43,883 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was climbing the walls![CN] 我就要爬墙了! The Decline of the American Empire (1986)
firstpeg. jeff: Kelleymovingupthe jeff:[CN] Kelley正在爬墙 Suck It Up and Survive (2014)
The temple is so big we can just disappear.[CN] 朝天观这么大 我们见墙爬墙,见洞穿洞 Once Upon a Time in China II (1992)
- Someone's stealing away! - Chase them![CN] 有人爬墙走了 追... Once Upon a Time in China (1991)
I want you to promise me, no more climbing.[CN] 我要你向我保证, I want you to promise me, 不要再爬墙了. no more climbing. Winter Is Coming (2011)
I'll have to scale the building, cut a hole in the tent, smash through the window.[CN] 我去爬墙,在布罩上切个口子 打烂窗户进去 The World Series Defense (2009)
Besides, that way, you'd have to fly over the wall.[CN] 而且你必爬墙 A Room with a View (1985)
"We got a guy who swings, we got a guy who crawls up the walls. "You gotta be more specific."[CN] 有人荡来荡去 有人爬墙,你要更明确 Ant-Man (2015)
Shall I come in through the window, climb up the wall?[CN] 我应该走窗户 爬墙吗? Casanova 70 (1965)
I climbed from the east wall.[CN] 我是从东边儿爬墙过来的。 Black Snow (1990)
How many times have I told you no climbing?[CN] 我说了多少次让你别爬墙? How many times have I told you no climbing? 但他们就快到了 Winter Is Coming (2011)
Looks like I'll have to settle with the wall-crawler before I do anything else![CN] 先让我解决这个 专爱爬墙的家伙 Missing in Action (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top