ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

爆撃機

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爆撃機-, *爆撃機*
Japanese-English: EDICT Dictionary
爆撃機[ばくげきき, bakugekiki] (n) bomber [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Herr Conductor, we have shot down a British bomber over Paris.[JA] 我々はパリ上空を飛ぶイギリスの爆撃機 を撃墜しました La Grande Vadrouille (1966)
12,300 Porteous piloted missiles, 31,000 Victory fighter bombers, 23,000 Big Brother heavy bombers.[JA] 1万2千のポーティアス操縦ミサイル 3万の勝利戦闘爆撃機 2万のBB重爆撃機 1984 (1984)
"Led by Senator Homer Ferguson, a special commission appointed by President Truman ordered the War Assets Administration to evict the Tucker Corporation from the former aircraft factory and give it to the Lustron Corporation for the development of prefab housing."[JA] "ファガーソン議員を 長とする特別委員会は" "元爆撃機工場から タッカー社をー" "追放する命令を出した" Tucker: The Man and His Dream (1988)
The Dodge plant where they made the B-29s in Chicago.[JA] シカゴのB29爆撃機の工場だ Tucker: The Man and His Dream (1988)
Pilots, prepare your bombers.[JA] パイロット、爆撃機を準備して Shadow of Malevolence (2008)
Our bombers will attack at high speed to evade the enemy's ion weapon.[JA] イオン兵器を回避するため、 爆撃機が高速で攻撃する Shadow of Malevolence (2008)
An RAF bomber.[JA] 英国空軍爆撃機 -第261飛行隊- La Grande Vadrouille (1966)
After the recent bombing in Kandahar the American bombers have now started targeting areas near Jalalabad.[JA] カンダハルでの爆撃の後に... .... アメリカの爆撃機は今、ジャララバード 付近を目標にし始めた Kabul Express (2006)
German dive bombers:[JA] ドイツ軍の急降下爆撃機です スタッカスです Storm Front, Part II (2004)
Here goes another American bomber![JA] アメリカの爆撃機がまた来るぞ! Kabul Express (2006)
I believe a squad of bombers can outmaneuvre their ion weapon[JA] 爆撃機の小艦隊がイオン・キャノン よりも上手に立ち回ると思う Shadow of Malevolence (2008)
The bombers still up?[JA] 爆撃機 The Crazies (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top