ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

燕麦

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -燕麦-, *燕麦*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
燕麦[yàn mài, ㄧㄢˋ ㄇㄞˋ, / ] oat, #23,640 [Add to Longdo]
燕麦[yàn mài zhōu, ㄧㄢˋ ㄇㄞˋ ㄓㄡ, / ] oatmeal; porridge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
燕麦;からす麦;烏麦;カラス麦[えんばく(燕麦);からすむぎ(燕麦;からす麦;烏麦);カラスむぎ(カラス麦);カラスムギ, enbaku ( tsubame mugi ); karasumugi ( tsubame mugi ; karasu mugi ; karasu mugi ); k] (n) (1) (uk) wild oat (Avena fatua); wild oats; (2) (esp. 燕麦) oat (Avena sativa); oats [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Sixteen quarts. - Twenty-five pounds of hay.[JA] 燕麦12リットルと 干草11kg Secretariat (2010)
The spore is doomed.[CN] 吃点燕麦片 再喝些黑咖啡 Hostile World (2011)
We all eat hay and oats Why be at each other's throat?[CN] Are completely vegetarian We all eat hay and oats 嚼着干草和燕麦 Over a Barrel (2011)
Oatmeal.[CN] 燕麦. Into the White (2012)
Oatmeal? How about a sunflower smoothie? Grass pancakes?[CN] 燕麦片,或者葵花沙冰,青草煎饼? Owl's Well That Ends Well (2011)
Oats it is, then.[CN] 那吃燕麦咯! Brave (2012)
Wait, wait, you forgot my oatmeal?[CN] 等等,你忘了带燕麦 Here Comes the Boom (2012)
If you feed the horse enough oats[CN] 即若给马喂了足够多的燕麦 Four Horsemen (2012)
I know I have oatmeal, but no Yorkshire Gold out here in the sticks.[CN] 这里有燕麦粥 但在这就别想喝约克金茶了 抱歉啦 你怎么知道我喝什么茶 Achilles Heel (2011)
So, I know I have oatmeal-- Maybe frozen O.J., but no Yorkshire Gold out here in the sticks, sorry.[CN] 这里有燕麦粥 可能有冰冻橙汁 但在这就别想喝约克金茶了 抱歉啦 The Weekend (2011)
Turnips, pumpkins, blackberries, cornmeal, tree bark.[CN] 胡萝卜、南瓜、黑莓、燕麦甚至树皮 Lawless (2012)
Oh. Hey, you got my oatmeal?[CN] 你帮我带燕麦了? Here Comes the Boom (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top