Search result for

燃料循环

(3 entries)
(0.0807 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -燃料循环-, *燃料循环*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 燃料循环 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *燃料循环*)
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
燃料循环[hé rán liào xún huán, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] nuclear fuel cycle [Add to Longdo]
燃料循环[rán liào xún huán, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] fuel cycle [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

燃料 (rán liào)循环 (xún huán)

 


  

 
燃料
  • (ねんりょう) (n) fuel; (P) [EDICT]
  • (rán liào, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ) fuel [CE-DICT-Simplified]
  • (rán liào, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ) fuel [CE-DICT-Traditional]
循环
  • (xún huán, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ) circle; loop; cycle; circulate [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top