ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

煩わせる

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -煩わせる-, *煩わせる*
Japanese-English: EDICT Dictionary
煩わせる[わずらわせる, wazurawaseru] (v1) (See 煩わす) to trouble; to bother; to annoy [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hate to trouble you, Ms. Shaw, but your counterparts from the relevant side are about to turn this perilous situation into something dangerously chaotic, so it may get a bit loud.[JA] 煩わせるのは嫌いだ ミス・ショー だが 対応するもの 関連した側から この危険な状況を 変えようとしてる Honor Among Thieves (2014)
I apologize, mademoiselle I wasn't trying to be a pest.[JA] 申し訳ありません、お嬢さん... ...煩わせるつもりなんてありません。 Inglourious Basterds (2009)
Don't you tell me about me getting my hands dirty![JA] 手を煩わせるな! Nebraska (2012)
Johnny, I told you not to bother me unless you bring me breakfast.[JA] ジョ二― 朝食を持ってこないなら 煩わせるなと言ったぞ Rage of Caliban (2014)
Regardless, I want you to stop pestering me.[JA] でもね、私を煩わせるのは止めてくれない? Inglourious Basterds (2009)
I don't know what sleazy tabloid you write for, but I got my hands filled here with scared miners.[JA] 安っぽいタブロイド誌に 書くといい 俺の手を煩わせるのは 脅えた鉱夫と お前のような寄生虫のせいで The Darkness Beneath (2014)
They're not gonna bother you...[JA] 君をを煩わせることはないだろうが I Wasn't Ready (2013)
That's not what's really troubling you though, is it?[JA] お前を煩わせるのは そのことではない Waiting for the Man (2015)
Oh, you needn't trouble yourself over her.[JA] 君の手を煩わせることはない Fruit of the Poisoned Tree (2013)
I suggest you stop pestering the fräulein and rejoin your table.[JA] お嬢さんを煩わせるのは止めて... ...仲間のテーブルに戻れ。 Inglourious Basterds (2009)
- So, I thought I'd come up here and do what I do best annoy you.[JA] - だから思ったんだ... ...ここに来て僕の出来ることをしようって... ...君を煩わせることさ。 Inglourious Basterds (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top