Search result for

照亮

(4 entries)
(0.353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -照亮-, *照亮*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 照亮 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *照亮*)
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人工照亮[rén gōng zhào liàng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, ] artificial lighting [Add to Longdo]
天然照亮[tiān rán zhào liàng, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄓㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, ] natural lighting [Add to Longdo]
照亮[zhào liàng, ㄓㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, ] to illuminate; to light up; lighting [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

照亮 (zhào liàng)

 


  

 
照亮
  • (zhào liàng, ㄓㄠˋ ㄌㄧㄤˋ) to illuminate; to light up; lighting [CE-DICT-Simplified]
  • (zhào liàng, ㄓㄠˋ ㄌㄧㄤˋ) to illuminate; to light up; lighting [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top