ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

煙霧

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -煙霧-, *煙霧*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烟雾[yān wù, ㄧㄢ ㄨˋ, / ] smoke; mist; vapor; smog; fumes, #13,245 [Add to Longdo]
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ㄨˋ, / ] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading [Add to Longdo]
烟雾剂[yān wù jì, ㄧㄢ ㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] an aerosol spray [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
煙霧[えんむ, enmu] (n) haze; mist; fog; smog [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Strange, we didn't see a thing.[CN] 有一股白色的煙霧飄散開來 The Little Girl Who Conquered Time (1983)
There must be a secret behind the lavender.[CN] 我所看到的 有著薰衣草香味的白色煙霧 The Little Girl Who Conquered Time (1983)
A broil of fume he sends ahead of his host.[JA] 軍勢のため煙霧を送っておる The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
It's all smoke and mirrors.[CN] 全是煙霧與假像 The Thirteenth Floor (1999)
How can we rid our planet of its deadly clouds of smog?[CN] 我們如何才能驅散 地球上致命的煙霧 WR: Mysteries of the Organism (1971)
Ironically, it is in the noisy, smoke-filled atmosphere... of the nightclub that Eudora Fletcher... is struck by a brilliant and innovative plan... that will create a major breakthrough in the case.[CN] 可笑的是,正是在夜總會這樣喧鬧的... ...煙霧瀰漫的環境下, 尤朵拉·弗萊徹... ...突然想到了一個 奇妙的、全新的計劃, Zelig (1983)
and I'll burst like a puffball mushroom when you lie on me, with spores shooting out in a smokelike cloud.[CN] 我怕自己被你壓在身上後,像長大了的馬勃菇一樣爆掉 無數孢子如煙霧一樣從我體內噴射出來 No Place to Go (2000)
Crystal and smoke,[CN] 水晶跟 煙霧 JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
- Pass it. - Then there's a smell.[CN] 而且妳說白色煙霧 但妳的臉是卻是黑色的 The Little Girl Who Conquered Time (1983)
It's a coolant.[JA] 冷却剤です 煙霧を集めて The Recluse in the Recliner (2014)
Our last mortar hit the wire. We'll lay smoke bombs.[CN] 最後的迫擊炮打中了金屬線 我們用煙霧 The Chairman (1969)
Well, that's the way she wants it.[CN] 想問你一下, 你好像安排了很多煙霧 S1m0ne (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top