ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

煎饺

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -煎饺-, *煎饺*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
煎饺[jiān jiǎo, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ, / ] fried dumpling [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll throw in some dumplings.[CN] 送你们吃煎饺 Thermae Romae II (2014)
Sorry, I actually ate some dumplings earlier[CN] 对不起 我刚吃了煎饺 Villain (2010)
We will have two fried dumplings two of the wontons, and six of the fried porky thingies.[CN] 2个煎饺 2份抄手,6个猪排 Made of Honor (2008)
She has major trust issues since one day, her father went out for pierogies and... came back without pierogies.[CN] 她很难信任别人 She has major trust issues 因为有一天 她父亲说出去买煎饺... since one day, her father went out for pierogies and... And the Grate Expectations (2015)
But...[CN] 我还在煎饺子呢 Bye Bye Mr. Perfect (2016)
Anything will be fine, except for fried dumplings.[CN] 什么都好,除了煎饺 Oldboy (2003)
-It's baked dumplings.[CN] - 这是煎饺 Where the Trail Ends (2012)
Worth living here, though, for the pierogies.[CN] - 不过很值得 为了煎饺 Sunday (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top