ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

然而对欣弥的一爱情 却如烈 [...] 变得意志坚韧忍受着所有困苦

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -然而对欣弥的一爱情 却如烈 [...] 变得意志坚韧忍受着所有困苦-, *然而对欣弥的一爱情 却如烈 [...] 变得意志坚韧忍受着所有困苦*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But her love for Kinya had made her strong, giving her the strength to withstand any hardship.[CN] 然而对欣弥的一爱情 却如烈火在胸中燃烧不息 使她变得意志坚韧忍受着所有困苦 Taki no shiraito (1933)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

然而 对欣弥 爱情 烈火 胸中 燃烧 不息 使 变得 意志 坚韧 忍受着 所有 困苦

 


  

 
然而
 • (rán ér, ㄖㄢˊ ㄦˊ) however; yet; but [CE-DICT-Simplified]
 • (rán ér, ㄖㄢˊ ㄦˊ) however; yet; but [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 • (いち(P);ひと) (num,pref) (1) (ひと when a prefix) one; (suf) (2) (いち only) best in; the most (...) in (where an adjective follows); (P) [EDICT]
 • (yī, ) one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [CE-DICT-Simplified]
 • (yī, ) one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [CE-DICT-Traditional]
爱情
 • (ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ) romance; love (between man and woman) [CE-DICT-Simplified]
 • (què, ㄑㄩㄝˋ) but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless [CE-DICT-Simplified]
 • (にょ) (n) {Buddh} (See 真如) tathata (the ultimate nature of all things) [EDICT]
 • (ごと(如);こと(如)(ok);もころ(ok)) (n-adv) (See 如し) like; similar to; same as [EDICT]
 • (rú, ㄖㄨˊ) as; as if; such as [CE-DICT-Simplified]
 • (rú, ㄖㄨˊ) as; as if; such as [CE-DICT-Traditional]
烈火
 • (れっか) (n) raging fire; conflagration [EDICT]
 • (liè huǒ, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ) raging inferno; blaze [CE-DICT-Simplified]
 • (liè huǒ, ㄌㄧㄝˋ ㄏㄨㄛˇ) raging inferno; blaze [CE-DICT-Traditional]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
胸中
 • (きょうちゅう) (n,adj-no) one's heart; one's mind; one's intentions; (P) [EDICT]
 • (xiōng zhōng, ㄒㄩㄥ ㄓㄨㄥ) one's mind [CE-DICT-Simplified]
 • (xiōng zhōng, ㄒㄩㄥ ㄓㄨㄥ) one's mind [CE-DICT-Traditional]
燃烧
 • (rán shāo, ㄖㄢˊ ㄕㄠ) combustion; flaming; kindle [CE-DICT-Simplified]
使
 • (し) (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering) [EDICT]
 • (shǐ, ㄕˇ) to make; to cause; to enable; to use; to employ; messenger [CE-DICT-Simplified]
 • (shǐ, ㄕˇ) to make; to cause; to enable; to use; to employ; messenger [CE-DICT-Traditional]
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT-Traditional]
变得
 • (biàn de, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙) become; change into [CE-DICT-Simplified]
意志
 • (いし) (n) will; volition; intention; intent; determination; (P) [EDICT]
 • (yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ) will; willpower; determination [CE-DICT-Simplified]
 • (yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ) will; willpower; determination [CE-DICT-Traditional]
坚韧
 • (jiān rèn, ㄐㄧㄢ ㄖㄣˋ) tough and durable; tenacious [CE-DICT-Simplified]
所有
 • (しょゆう) ความเป็นเจ้าของ [LongdoJP]
 • (しょゆう) (n,vs) one's possessions; ownership; (P) [EDICT]
 • (suǒ yǒu, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ) all; to have; to possess; to own [CE-DICT-Simplified]
 • (suǒ yǒu, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ) all; to have; to possess; to own [CE-DICT-Traditional]
困苦
 • (こんく) (n,vs) privation; hardship [EDICT]
 • (kùn kǔ, ㄎㄨㄣˋ ㄎㄨˇ) deprivation; distressed; miserable [CE-DICT-Simplified]
 • (kùn kǔ, ㄎㄨㄣˋ ㄎㄨˇ) deprivation; distressed; miserable [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top