ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

然う

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -然う-, *然う*
Japanese-English: EDICT Dictionary
然う[そう, sou] (adv) (1) (uk) (See ああ,斯う,如何・どう) in that way (concerning the actions of the listener or concerning the ideas expressed or understood by the listener; with a neg. sentence, implies that something isn't as much as one might think); thus; such; (int) (2) so (used to express agreement with something said); (3) so? (used to express some doubt with something said); (P) [Add to Longdo]
然うした[そうした, soushita] (exp,adj-pn) (uk) such [Add to Longdo]
然うして[そうして, soushite] (conj) (uk) (See 然して・そして) and; like that; (P) [Add to Longdo]
然うとも[そうとも, soutomo] (int) (uk) exactly right!; indeed; damn straight [Add to Longdo]
然う然う[そうそう, sousou] (adv) (1) (uk) so long; so often; so many; so much; (int) (2) oh, yes!; that's right; hmmm [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A strange idea sprang up in my mind.ある奇妙な考えが私の心に突然うかんだ。
I got nowhere with the work.その仕事は全然うまくいかなかった。
Suddenly it became noisy.然うるさくなった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
None of what you said is the truth.[JA] 全然うそっぱちだよ Bear on a Stage (2012)
Synaptic functionality should be- [Timo screaming] - [foosa roaring] [Timo] Oh, that's my toe![JA] 全然うまくいかない My Fair Foosa (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top