Search result for

焦糖布丁、樱桃馅饼,还有奶油

(1 entries)
(1.3235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -焦糖布丁、樱桃馅饼,还有奶油-, *焦糖布丁、樱桃馅饼,还有奶油*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
and treacle pudding and cherry tart and cream.[CN] 焦糖布丁、樱桃馅饼,还有奶油 Being Julia (2004)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

焦糖 (jiāo táng)布丁 (bù dīng) ()樱桃 (yīng táo)馅饼 (xiàn bǐng)还有 (hái yǒu)奶油 (nǎi yóu)

 


  

 
焦糖
 • (jiāo táng, ㄐㄧㄠ ㄊㄤˊ) caramel [CE-DICT-Simplified]
 • (jiāo táng, ㄐㄧㄠ ㄊㄤˊ) caramel [CE-DICT-Traditional]
布丁
 • (bù dīng, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥ) pudding [CE-DICT-Simplified]
 • (bù dīng, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥ) pudding [CE-DICT-Traditional]
樱桃
 • (yīng táo, ㄊㄠˊ) cherry [CE-DICT-Simplified]
馅饼
 • (xiàn bǐng, ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˇ) Chinese meat pie; pasty [CE-DICT-Simplified]
还有
 • (hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ) furthermore; in addition; still; also [CE-DICT-Simplified]
奶油
 • (nǎi yóu, ㄋㄞˇ ㄧㄡˊ) cream [CE-DICT-Simplified]
 • (nǎi yóu, ㄋㄞˇ ㄧㄡˊ) cream [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top