ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

無機物

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -無機物-, *無機物*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无机物[wú jī wù, ˊ ㄐㄧ ˋ, / ] inorganic compound, #75,135 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無機物[むきぶつ, mukibutsu] (n) inorganic substance; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A stone is dead matter.石は無機物である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He found a piece of abiotic mineral. Bullshit.[JA] 彼は無機物の痕跡を 見つけただけよ The Last Days on Mars (2013)
Inorganic.[JA] 無機物 The Cheat in the Retreat (2013)
PAH's can be formed non-organically.[JA] 炭化水素は 無機物だわ The Last Days on Mars (2013)
"Great care must be taken to avoid... "leaving inorganic materials inside the chamber."[JA] この内部には 決して無機物を 入れないよう 注意して下さい There's No Place Like Home: Part 2 (2008)
I found these inorganics in a couple of the larger wounds.[CN] 我在幾處大傷口發現了這種無機物 It Was a Very Good Year (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top