ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

無機

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -無機-, *無機*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无机[wú jī, ㄨˊ ㄐㄧ, / ] inorganic (chem.), #24,115 [Add to Longdo]
无机盐[wú jī yán, ㄨˊ ㄐㄧ ㄧㄢˊ, / ] inorganic salt, #47,956 [Add to Longdo]
无机物[wú jī wù, ㄨˊ ㄐㄧ ㄨˋ, / ] inorganic compound, #75,135 [Add to Longdo]
无机化学[wú jī huà xué, ㄨˊ ㄐㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] inorganic chemistry, #81,053 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
無機化合物[むきかごうぶつ, mukikagoubutsu] สารประกอบอนินทรีย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
無機[むき, muki] (n,adj-no) inorganic [Add to Longdo]
無機化学[むきかがく, mukikagaku] (n) inorganic chemistry [Add to Longdo]
無機化合物[むきかごうぶつ, mukikagoubutsu] (n) inorganic compound [Add to Longdo]
無機高分子[むきこうぶんし, mukikoubunshi] (n) inorganic polymer [Add to Longdo]
無機[むきしつ, mukishitsu] (n) (1) inorganic matter; mineral matter; (adj-na) (2) cold; inhuman; robotic [Add to Longdo]
無機質肥料[むきしつひりょう, mukishitsuhiryou] (n) inorganic fertilizer; mineral fertilizer [Add to Longdo]
無機[むきてき, mukiteki] (adj-na) inorganic [Add to Longdo]
無機肥料[むきひりょう, mukihiryou] (n) inorganic fertilizer; inorganic fertiliser [Add to Longdo]
無機[むきぶつ, mukibutsu] (n) inorganic substance; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A stone is dead matter.石は無機物である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have to take out any inorganic parts and destroy them.[JA] どんな無機部品も 取り出さなければならない そうしないと Arrhythmia (2013)
He found a piece of abiotic mineral. Bullshit.[JA] 彼は無機物の痕跡を 見つけただけよ The Last Days on Mars (2013)
Inorganic.[JA] 無機物よ The Cheat in the Retreat (2013)
Lighten up, dude.[JA] 無機になんなよ しゃれ男 Life as a House (2001)
A well-placed strike could bring this whole building down.[JA] うまく配置されたストライキは この建物全体を無機能にする A Stray Howl (2015)
Substance is a three-phase system composed of various combinations of naturally derived solids.[JA] 物質は三段階に分析 幾つかの物質より生成しています それらは自然の無機質由来です WALL·E (2008)
PAH's can be formed non-organically.[JA] 炭化水素は 無機物だわ The Last Days on Mars (2013)
"Great care must be taken to avoid... "leaving inorganic materials inside the chamber."[JA] この内部には 決して無機物を 入れないよう 注意して下さい There's No Place Like Home: Part 2 (2008)
I found these inorganics in a couple of the larger wounds.[CN] 我在幾處大傷口發現了這種無機 It Was a Very Good Year (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top