ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

無定形

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -無定形-, *無定形*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无定形碳[wú dìng xíng tàn, ˊ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄢˋ, / ] amorphous carbon, #366,117 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無定形[むていけい, muteikei] (adj-na,n) amorphous; shapeless [Add to Longdo]
無定形炭素[むていけいたんそ, muteikeitanso] (n) amorphous carbon [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then the formless light began to take on substance and shape.[JA] 次に無定形の光 実体化し形になった Noah (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

定形

 


  

 
  • (ぶ) (pref) (1) un-; non-; (2) bad ...; poor ... [EDICT]
  • (む) (n) (1) nothing; naught; nought; nil; zero; (pref) (2) un-; non- [EDICT]
  • (wú, ㄨˊ) -less; not to have; no; none; not; to lack; un- [CE-DICT-Traditional]
定形
  • (ていけい) (n) fixed form; regular shape; stereotyped; (P) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top