ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

焚香

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -焚香-, *焚香*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
焚香[fén xiāng, ㄈㄣˊ ㄒㄧㄤ, ] to burn incense, #53,650 [Add to Longdo]
焚香敬神[fén xiāng jìng shén, ㄈㄣˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄕㄣˊ, ] to burn incense in prayer to a God [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
IT'S ALMOST LIKE, YOU KNOW, I CAN BURN INCENSE... I CAN BURN INCENSE... [laughs] [laughs] AND LIGHT CANDLES.[CN] 仿佛我都能焚香点蜡烛了 Side by Side (2012)
On the 7th day of the 10th moon of Yi Xi Year we nine brothers kneel before the altar of the gods to make a pledge like the Five Ancestors[CN] 承天洪运 乙酉年十月初七吉日 我等九人今日跪在关圣帝君前 滴血焚香 仿效当年五祖 Election (2005)
We'll make a vow today.[CN] 今天你我焚香结拜 The Last Tycoon (2012)
With this incense, I humbly inquire for the right day... when heaven and earth open.[CN] 焚香拜請,伏從日吉時良 The Imp (1981)
Are you certain you would not prefer the man bathed and scented?[CN] 你确定你不喜欢 焚香沐浴过的人吗 Paterfamilias (2011)
Another daily duty is to pass the Masters' robes over scented smoke.[CN] 主子的衣物每天也需要焚香一次 The Lady Shogun and Her Men (2010)
The incense smoke carries the prayers to the spirits of their ancestors.[CN] 焚香的烟把祈祷者带到先人的灵魂前 The Grudge (2004)
To make society the sweeter welcome, we will keep ourself till suppertime...alone.[CN] 天神也要焚香致敬的。 我果然把你捉住了吗? Great Performances (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top