ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

烧高香

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -烧高香-, *烧高香*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烧高香[shāo gāo xiāng, ㄕㄠ ㄍㄠ ㄒㄧㄤ, / ] to burn incence; to thank profusely, #98,289 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is everyone ready?[CN] 老虎不咬你们一口 And you'll be damned lucky if the only thing that it does 你们就烧高香吧 is stare back at you. Stop Me Before I Hug Again (2016)
Hey, you are lucky that white girl didn't die![CN] ? 嘿,你该烧高香了 幸亏那个女孩没死! Righteous Kill (2008)
He's coming with us, okay?[CN] 你能从他嘴里弄到情报可真要烧高香 Lockout (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

烧高香

 


  

 
烧高香
  • (shāo gāo xiāng, ㄕㄠ ㄍㄠ ㄒㄧㄤ) to burn incence; to thank profusely [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top