ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

烏口

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -烏口-, *烏口*
Japanese-English: EDICT Dictionary
烏口[からすぐち, karasuguchi] (n,adj-no) ruling pen [Add to Longdo]
烏口[うこうこつ, ukoukotsu] (n) coracoid [Add to Longdo]
烏口突起[うこうとっき, ukoutokki] (n) coracoid process [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Note the capsular ligaments and coracoacromial ligaments show signs of stretching and abnormal position.[JA] 莢膜靭帯を見てください それに烏口肩峰靭帯が 伸びてます もし論文に裂離骨折を 加えるなら... The Master in the Slop (2014)
Your coracohumeral ligament is strained, Booth.[JA] 烏口上腕靱帯が張ってるわ The Conspiracy in the Corpse (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top