ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

灭齐国是平天下最后一战,不得延误

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -灭齐国是平天下最后一战,不得延误-, *灭齐国是平天下最后一战,不得延误*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No delay.[CN] 灭齐国是平天下最后一战,不得延误 The Emperor's Shadow (1996)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(miè)齐国 (Qí guó) (shì)平天下 ()最后 (zuì hòu)一战 ()不得 (bù dé)延误 (yán wu)

 


  

 
 • (miè, ㄇㄧㄝˋ) to extinguish; to overthrow (a former regime) [CE-DICT-Simplified]
齐国
 • (Qí guó, ㄑㄧˊ ㄍㄨㄛˊ) Qi state of Western Zhou and the Warring states (1122-265 BC), centered in Shandong [CE-DICT-Simplified]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT-Traditional]
最后
 • (zuì hòu, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ) final; last; finally; ultimate [CE-DICT-Simplified]
不得
 • (bù dé, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ) must not; may not; not be allowed; cannot [CE-DICT-Simplified]
 • (bù dé, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ) must not; may not; not be allowed; cannot [CE-DICT-Traditional]
延误
 • (yán wu, ㄧㄢˊ ㄨ˙) delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top