ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

濒危

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -濒危-, *濒危*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
濒危[bīn wēi, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ, / ] endangered (species); in imminent danger; critically ill, #23,471 [Add to Longdo]
濒危物种[bīn wēi wù zhǒng, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] endangered species [Add to Longdo]
濒危野生动植物种国际贸易公约[Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ㄨˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, / 貿] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
{MILLY SNORTING} {CELLPHONE RINGING}[CN] 知道么 野牛几年之前还被列为濒危物种 Because I Said So (2007)
Secretaries who can't occupy theirMinisters are a threatened species,[CN] 身为秘书管不住大臣 Secretaries who can't occupy theirMinisters 这就是濒危动物 are a threatened species, The Right to Know (1980)
They're protected, which means if they're nesting on your land, you can't drill for the oil, and you don't get rich.[CN] 它们濒危受保护 这意味着 如果它们在你的土地上筑巢 你不能开采石油 没法致富 Black Gold and Red Blood (2009)
But we began to see it would get too predictable.[CN] 管他是什么 Whatever it is. 第二 獾不是濒危种族 Two: Yes Minister (1980)
I know the feeling.[CN] 现在他也是濒危物种。 Full Circle with Michael Palin (1997)
How was I supposed to know it was an endangered possum?[CN] - 我怎么知道那是只濒危的负鼠? Sex Drive (2008)
I'll try and find some morethreatened species then, shall I?[CN] 要不要我再去找些濒危动物? I'll try and find some morethreatened species then, shall I? The Right to Know (1980)
Your Honor, they're not endangered if you count the farmed salmon.[CN] 法官阁下 算在一起就不濒危 Catch and Release (2004)
Not now, when I am married to the owner... of a worthless death-trap![CN] 可现在,我丈夫只有一幢濒危建筑的一半产权 Mousehunt (1997)
Especially since we're somewhat of an endangered species, thanks to you.[CN] 我! 尤其是我们这样的 拜你所赐的濒危物种 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005)
What about the old diminishing pachyderm formation there?[CN] 那些濒危的厚皮类动物模型呢? Naked (1993)
I felt his orders endangered my men.[CN] 我觉得他的命令? 濒危我的人。 Silent Venom (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top