ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

漕ぐ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -漕ぐ-, *漕ぐ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
漕ぐ[こぐ, kogu] (v5g,vt) (1) (See 舟を漕ぐ) to row; to scull; to paddle; (2) to pedal (e.g. bicycle); (3) to swing (on a swing); (4) to operate a hand pump; (5) to push through (deep snow, the jungle, etc.); (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep rowing.[JA] 漕ぐのよ 漕いで No Escape (2015)
Everybody, paddle![JA] みんな漕ぐんだ! The Little Prince (2009)
Now, when you peddle, you gonna wanna go round in a circle like this, okay?[JA] 漕ぐにはだな こうやってグルグル 回せ Embers (2015)
Well, you could row forward and I could row backward.[JA] 君は前に漕げ 俺は後に漕ぐ The Social Network (2010)
I should have used two hands.[JA] 2本の手で漕ぐしかない Percy Jackson: Sea of Monsters (2013)
Can't row out on that dory even if ya wanted, right, Bernie?[JA] あの女とやりたくても ボートを漕ぐのはいやなんだろ? The Finest Hours (2016)
Paddle![JA] 漕ぐんだ! The Little Prince (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top