ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

滿貫

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -滿貫-, *滿貫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大满贯[dà mǎn guàn, ㄉㄚˋ ㄇㄢˇ ㄍㄨㄢˋ, / 滿] grand slam [Add to Longdo]
满贯[mǎn guàn, ㄇㄢˇ ㄍㄨㄢˋ, / 滿] to win every trick in a card game; grand slam; fig. total success [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Full house[CN] 滿貫 The Criminals (1976)
Your great great great grandfather scored the jackpot[CN] 你太太太公胡了一副四番滿貫 Tai cheung lo dau (1985)
For a tennis player, it's being in the final of the Grand Slam... center court, a high lob, a smash.[CN] 對一個網球手來說, 夢想就在大滿貫的決賽 在中央球場, 一個高球 一記扣殺 Wimbledon (2004)
Who beat Ajay Bhatt in his first ever Grand Slam?[CN] 誰在他的第一個大滿貫打敗了他, 答案是我 Wimbledon (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top