ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

温顺的小鹿在那儿嬉戏 沉浸在快乐之中,到处欢声笑语

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -温顺的小鹿在那儿嬉戏 沉浸在快乐之中,到处欢声笑语-, *温顺的小鹿在那儿嬉戏 沉浸在快乐之中,到处欢声笑语*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gentle fawns gamboled there amidst happy, laughing spirits.[CN] 温顺的小鹿在那儿嬉戏 沉浸在快乐之中,到处欢声笑语 Episode #2.19 (1991)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

温顺 (wēn shùn) (de)小鹿 () (zài)那儿 (nà r)嬉戏 (xī xì) 沉浸 (chén jìn) (zài)快乐 (kuài lè)之中 (zhī zhōng)到处 (dào chù)欢声笑语 ()

 


  

 
温顺
 • (wēn shùn, ㄨㄣ ㄕㄨㄣˋ) docile; meek [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
那儿
 • (nà r, ㄋㄚˋ ㄖ˙) there [CE-DICT-Simplified]
嬉戏
 • (xī xì, ㄒㄧ ㄒㄧˋ) to frolic; fun; a romp [CE-DICT-Simplified]
沉浸
 • (chén jìn, ㄔㄣˊ ㄐㄧㄣˋ) permeate; immerse [CE-DICT-Simplified]
 • (chén jìn, ㄔㄣˊ ㄐㄧㄣˋ) permeate; immerse [CE-DICT-Traditional]
快乐
 • (kuài lè, ㄎㄨㄞˋ ㄌㄜˋ) happy; merry [CE-DICT-Simplified]
之中
 • (zhī zhōng, ㄓ ㄓㄨㄥ) inside [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī zhōng, ㄓ ㄓㄨㄥ) inside [CE-DICT-Traditional]
到处
 • (dào chù, ㄉㄠˋ ㄔㄨˋ) in all places; everywhere [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top