ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

清醒的黎明唤醒一个不同的人

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -清醒的黎明唤醒一个不同的人-, *清醒的黎明唤醒一个不同的人*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sober dawn awakens a different man.[CN] 清醒的黎明唤醒一个不同的人 City Lights (1931)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

清醒 (qīng xǐng) (de)黎明 (lí míng)唤醒 (huàn xǐng)一个 (yī gè)不同 (bù tóng) (de) (rén)

 


  

 
清醒
 • (qīng xǐng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄥˇ) clear-headed; sober; awake [CE-DICT-Simplified]
 • (qīng xǐng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄥˇ) clear-headed; sober; awake [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
黎明
 • (れいめい) (n) daybreak; dawn [EDICT]
 • (lí míng, ㄌㄧˊ ㄇㄧㄥˊ) dawn; daybreak [CE-DICT-Simplified]
 • (lí míng, ㄌㄧˊ ㄇㄧㄥˊ) dawn; daybreak [CE-DICT-Traditional]
唤醒
 • (huàn xǐng, ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˇ) to wake sb; to rouse [CE-DICT-Simplified]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT-Simplified]
不同
 • (ふどう) (adj-na,n,adj-no) difference; diversity; irregularity; disorder [EDICT]
 • (bù tóng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ) different; distinct; not the same; not alike [CE-DICT-Simplified]
 • (bù tóng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ) different; distinct; not the same; not alike [CE-DICT-Traditional]
 • (じん) (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [EDICT]
 • (と) (suf) person [EDICT]
 • (にん(P);たり;り) (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) [EDICT]
 • (ひと) (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [EDICT]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT-Simplified]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top