ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

深蓝

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -深蓝-, *深蓝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深蓝[Shēn lán, ㄕㄣ ㄌㄢˊ, / ] IBM Deep Blue [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A dark blue van?[CN] 深蓝色货车吗? Buzz Kill (2014)
Still warm, and her nails were painted this dark blue-black color... and I just held them.[CN] 仍然温暖 指甲是深蓝黑色... 我只是握着她的手 The Fault in Our Stars (2014)
At the time of her disappearance she wore a striped sweater, a dark blue jeans and sneakers, The police are looking for anyone who notes on their current Can give whereabouts ...[CN] 在她的看不见的时候 她穿着了一件有斑纹的毛衣, 深蓝色牛仔裤和鬼鬼祟祟做事的人, 警察正在找寻任何一个注意的人 在他们的涌流上 能提供行踪。 Kristy (2014)
He had no umbrella, wore navy raincoat.[CN] 影子没有雨伞,穿深蓝色雨衣 Cold Eyes (2013)
Rosy cheeks and eyes of deepest blue[CN] ♪ 红润的小脸 深蓝色眼眸 A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence (2014)
- Big Blue. Right.[CN] - "深蓝" Before Midnight (2013)
The one in a dark blue suit.[CN] 穿深蓝色外套的那个 Blind Detective (2013)
♪ Down in the deep blue sea ♪[CN] 倒在深蓝色的大海 The Harry Hill Movie (2013)
♪ Over the dark blue sea. ♪[CN] 在深蓝色的大海。 Return to Nuke 'Em High Volume 1 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top