ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

消失了

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -消失了-, *消失了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I tell you, something wonderful went out of my life when I lost her.[CN] 我告诉你,当我失去她之后 生命中的乐趣也消失了 The Awful Truth (1937)
I don't know. She kind of dropped out of sight after I closed the cabaret.[CN] 我不知道 她从我眼前消失了 自从把卡巴莱歌舞表演厅关了之后 'G' Men (1935)
And you're left all alone, not understanding a thing.[CN] 就像你周围的人都消失了... Port of Shadows (1938)
Gone.[CN] 消失了 Before Midnight (2013)
Vanished.[CN] 消失了 The Lady Vanishes (1938)
- She has.[CN] -她消失了 The Lady Vanishes (1938)
Yeah, there's no trace of Collins or Gerard. It looks as though the Mob has disappeared.[CN] 没有柯林斯或者杰勒德的踪迹 好像整个集团消失了一样 'G' Men (1935)
She wink on. She wink off. Then she wink away.[CN] 忽闪忽灭的 后来就渐渐消失了 The Long Voyage Home (1940)
She wink on. She wink off. Then she wink away.[CN] 忽闪忽灭的 后来就渐渐消失了 我看见了 The Long Voyage Home (1940)
- Well, how could she?[CN] -怎么可能消失了 The Lady Vanishes (1938)
And everything disappear. Even train disappear under the avalanche.[CN] 然后一切都消失了 甚至火车也会被埋 The Lady Vanishes (1938)
-... buthestrikes,and gonelike aflash .[CN] -... 但他发现了 一会就消失了 The Adventures of Robin Hood (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top