ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

海馬

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -海馬-, *海馬*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海马[hǎi mǎ, ㄏㄞˇ ㄇㄚˇ, / ] sea horse, #16,778 [Add to Longdo]
海马迴[hǎi mǎ huí, ㄏㄞˇ ㄇㄚˇ ㄏㄨㄟˊ, / ] hippocampus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海馬[かいば;うみうま, kaiba ; umiuma] (n) (1) (See 竜の落子) sea horse; (2) (かいば only) hippocampus; (3) (かいば only) (See かいぞう) walrus [Add to Longdo]
海馬;魹(oK);胡獱(oK)[とど;トド, todo ; todo] (n) (uk) Steller's sea lion; Northern sea lion [Add to Longdo]
海馬[かいばかい, kaibakai] (n) hippocampal gyrus [Add to Longdo]
海馬状隆起[かいばじょうりゅうき, kaibajouryuuki] (n) hippocampus [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It attacks the hippocampus, the seat of memory in the brain.[JA] 脳の記憶をつかさどる海馬を攻撃する The Red Team (2013)
Boy-[JA] 海馬君だ Percy Jackson: Sea of Monsters (2013)
To connect this wesen... the nature of our defensive resources could be compromised.[JA] この凶獣は海馬に... 防衛手段の性質は 解決出来た Octopus Head (2014)
And in each of these cases, the hippocampus, that's the memory center of the brain, was actively engaged for the entire 2 minutes and 17 seconds.[JA] 海馬は 記憶をつかさどる脳の部分なのですが、 この2分17秒間に 活発に作用したようなのです No More Good Days (2009)
The CAT scan and the MRI show severe swelling in the hippocampus and thalamus, where the brain stores most of its memory.[JA] CTスキャンとMRIでは 海馬と視床で 高度の腫脹を示しています その場所には 多くの記憶があります Thanks for the Memories (2014)
It looks like the tumor is nestled behind the hippocampus.[JA] どうやら... 海馬の後ろにも腫瘍が 広がっているようだ Going Under (2008)
An extremely costly method of hijacking the hippocampus... to clear traumatic memories.[JA] これは莫大な費用を投じて 脳の海馬をハイジャックし トラウマとなる記憶と 向き合うんだ Captain America: Civil War (2016)
Hi, girl.[JA] はい、海馬ちゃん Percy Jackson: Sea of Monsters (2013)
I understand that was the initial diagnosis, but once we got in there, it appears to have spread to the hippocampus as well.[JA] えぇ 確かに最初は そう診断しましたが 実際に開いてみたら 海馬領域まで 広がっていたのです Going Under (2008)
Basically, it takes place in the hippocampus.[JA] それは海馬の働きだ Abiquiu (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top