ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

浮浪者

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浮浪者-, *浮浪者*
Japanese-English: EDICT Dictionary
浮浪者[ふろうしゃ, furousha] (n) vagrant; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The city supplied the needy with blankets.市は、浮浪者に毛布を供給した。
The tramp gobbled down the free Thanksgiving dinner served at the church.浮浪者は教会での感謝祭の夕食をがつがつ食べた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want to be left alone, on my own, and I don't want any loiterers here![JA] お前は他人を窺い探るが わしは斥候もスパイも要らない わしは一人で良いのだ 浮浪者なら 行きたい方へ行くがいい Siegfried (1980)
Here's one of the vagrants right here. Keep the 12 on him.[JA] 浮浪者の一人だ 12時間拘留だ Crossroads (1986)
Every once in a blue moon, a college kid or drifter will sneak in through the window for a good night's sleep.[JA] 青い月の夜ってのは 大学生やら浮浪者やら... ...窓から入り込むんですよ Vacancy (2007)
We could be hobos.[JA] 浮浪者になれるさ We Bought a Zoo (2011)
Here we go. Missing persons '07. Your trigger happy hobo, Carter.[JA] ほら 07年の行方不明者に あの浮浪者 Ghosts (2011)
The street can be exciting, but it's also hard.[JA] 浮浪者もいいけど 苦労するわよ Those Kinds of Things (2011)
I'm someone who needs to be on the streets.[JA] 俺は浮浪者に なるかもしれんしな Those Kinds of Things (2011)
There are gypsies on the Tarrow farm.[JA] 浮浪者が 入り込むことがあるから The Awakening (2011)
I don't like vagrants and I don't like trespassers.[JA] 俺は浮浪者も不法侵入者も嫌いなんだ Crossroads (1986)
Well, vagrants aren't real popular in this county.[JA] ここでは浮浪者はそれほど多くない Crossroads (1986)
Then wait outside. Get out of here.[JA] 浮浪者は失せろ Turkish Delight (1973)
As far as we're concerned, he is not welcome here, on account that he married the Russian.[JA] 私たちから考えると彼はロシア人と 結婚したので浮浪者です The Syrian Bride (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top