ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

浮浪児

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浮浪児-, *浮浪児*
Japanese-English: EDICT Dictionary
浮浪児[ふろうじ, furouji] (n) juvenile vagrant; waif [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You really think Portley-Rind and his mob will help a nobody like you?[JA] ポートリー・リンドや あのクズどもが お前みたいな浮浪児を 助けてくれるとでも? The Boxtrolls (2014)
Keep...[JA] 泣くな浮浪児 Hugo (2011)
This waif model looks like a wet rat.[JA] この浮浪児モデルは、 濡れネズミのように見えるわ。 Red Faced (2015)
Get out the way, you little urchin.[JA] どけよ 浮浪児 The Boxtrolls (2014)
Margaery Tyrell dotes on filthy urchins for a reason.[JA] マージェリー・タイレルが 浮浪児に優しくするのには理由がある Dark Wings, Dark Words (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top