ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

流言

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -流言-, *流言*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流言[liú yán, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ, ] rumor; gossip; to spread rumors, #23,889 [Add to Longdo]
流言蜚语[liú yán fēi yǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ ㄈㄟ ㄩˇ, / ] gossip; rumors and slanders, #41,397 [Add to Longdo]
家丑不可外传,流言切莫轻信[jiā chǒu bù kě wài chuán, ㄐㄧㄚ ㄔㄡˇ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄨㄞˋ ㄔㄨㄢˊ, liu2 yan2 qie1 mo4 qing1 xin4, / ] Don't spread abroad the shame of the family, don't believe rumors lightly (俗语 common expression); Don't wash your dirty linen in public, don't listen to others' gossip. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
流言[りゅうげん, ryuugen] (n) groundless rumor; groundless rumour [Add to Longdo]
流言飛語;流言蜚語[りゅうげんひご, ryuugenhigo] (n) false (wild, groundless) rumor (rumour); canard [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They say you shouldn't take rumors seriously but that's easier said than done.流言飛語に惑わされるべからず、とはいうものの、言うは易く行うは難し、と思わない?

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Castile needs new and loyal men.[CN] 他却造出那么多的流言蜚语 他居然敢如此忽视我 Isabel, la reina (2011)
I heard a disgusting lie about Uncle Jaime.[CN] 我听到一个让人不悦的流言,关于詹姆舅舅的 The North Remembers (2012)
Nobody knows where he is, but there are these rumors that are flying around that a doppelganger exists.[CN] 不能 沒人知道他在哪 但外間流言瘋傳 二重身的確存在 Know Thy Enemy (2011)
We will really have to face the insult when we go back.[CN] 我们回去就会面对流言蜚语 Mere Brother Ki Dulhan (2011)
Because with curd, the buzz goes a little, fine?[CN] 带着奶的话,就不会有那么多流言了. 好吗? Mere Brother Ki Dulhan (2011)
The rumor that Dr. Mengele had arrived was enough to spread fear and terror throughout the camp.[CN] 那个关于"门格勒医生抵达"的流言 足以在营地制造恐怖的气氛 Hannah Arendt (2012)
But I want my supporters to know that I am leaving this race purely because of the pressures on my family.[CN] 流言蜚语无可避免 但我希望我的支持者们知道 我退出竞选 Great Firewall (2011)
Rumor got to the Vatican where sent by restorers.[CN] 流言被传到梵蒂冈 之后修道士们就神秘失踪了 Hidden 3D (2011)
Do you really think that Isobel's telling the truth that word's gotten out about the doppelganger?[CN] 你認為Isobel說的已經傳出了 二重身流言的話是真的嗎? Know Thy Enemy (2011)
We've been hearing chatter for days now,[CN] 我们几天来一直听着流言 Marine One (2011)
What's likeable about the gossip hole?[CN] 流言蜚语都从这里蹦出来,还有什么好说? Once Upon a Time in Anatolia (2011)
- Shit. - What?[CN] 听到一些流言 Fruit for the Crows (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top