Search result for

洛克伍德要发行一款太阳能电池板

(1 entries)
(1.221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洛克伍德要发行一款太阳能电池板-, *洛克伍德要发行一款太阳能电池板*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Well, they got it somehow, and I need to know how they did it.[CN] 洛克伍德要发行一款太阳能电池板 Brooklyn Housing (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

洛克 (luò kè)伍德要 (wǔ dé yào)发行 (fā xíng)一款 (yī kuǎn)太阳能 (tài yáng néng)电池板 (diàn chí bǎn)

 


  

 
发行
  • (fā xíng, ㄈㄚ ㄒㄧㄥˊ) publish; issue [CE-DICT-Simplified]
太阳能
  • (tài yáng néng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄋㄥˊ) solar energy [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top