ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

洗净

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洗净-, *洗净*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗净[xǐ jìng, ㄒㄧˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] to wash clean, #7,328 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Leland?[CN] 我们淌过河水 在潮汐中洗净你罪恶 Episode #2.1 (1990)
Is that what you believe, now that you're washed in the blood of the Lamb?[CN] 那就是你相信的, 你现在在羊羔的血里面洗净了? White Oleander (2002)
"purified by our kisses" "are eternally healed." Do you like it?[CN] 被你我的亲吻洗净,永远得到安宁 The Saint (1997)
"From my sin, cleanse me. "For I know my offense.[CN] 我已知错,请洗净我的罪恶 Whoever Did This (2002)
It's new. It's German. It's extra tough![CN] 来自德国的新产品 洗净力超强 The One with the East German Laundry Detergent (1994)
You keep plunging and scrubbing till all your plunging and scrubbing is done.[CN] 一直边沾水,边搓洗... 直到完全洗净 Far and Away (1992)
...and your sins will be washed away.[CN] 那就可以洗净你的罪孽 Carrie (2002)
You want to keep all your fingers, huh? Stay the hell out of my galley unless you're invited and you have clean hands.[CN] 你们想进入厨房必须经批准, 并且先洗净双手 White Squall (1996)
Cleaned up after yourself. Washed her...[CN] 行凶后洗净自己的手,甚至・・一 Insomnia (1997)
You wash and you wash behind the ear.[CN] 来吧来吧洗澡澡 耳朵后面要洗净 Tales from the Crypt: Demon Knight (1995)
When scarce the blood was well washed from his hands Which issued from my other angel husband...[CN] 那时他双手上的血迹还没洗净 还沾着我天使般先夫的鲜血 Richard III (1995)
- To cleanse her of her past?[CN] 为了洗净她的过去? The General's Daughter (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top