ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

洋食

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洋食-, *洋食*
Japanese-English: EDICT Dictionary
洋食[ようしょく, youshoku] (n) (See 和食) Western-style meal; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I don't care for foreign food.私は洋食はあまり好きではない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anthony Barton was killed by an ancient marine predator... which then returned to its home millions of years in the past.[CN] Anthony Barton是被一种 古代海洋食肉生物所杀害的 几百万年前 这里可能是它的家 Episode #1.3 (2007)
It's an ocean of predators, all looking for their next piece of meat.[CN] 这是一个海洋食肉动物,所有 寻找其下一块肉。 The Employer (2013)
Cretaceous era marine predator.[CN] 白垩纪时代的 海洋食肉动物 Episode #1.3 (2007)
And would you rather tell the police that an ancient sea monster... is cruising our swimming pools consuming lifeguards?[CN] 那你会去告诉警察 一种古代海洋食肉动物 在我们的游泳池里畅游 并且以我们的救生员为食 Episode #1.3 (2007)
70% of human beings, seven out of ten people, rely as their principal protein on seafood.[CN] 有七成人类 他们的蛋白质摄入主要来源于海洋食 The Cove (2009)
With the scientists on board, the team prepares for the challenge ahead. I'll show you around.[CN] 因为它们是海洋食物链的关键环节 Sea of Cortez (2008)
Do you prefer Western food?[JA] お前 洋食派? Episode #1.3 (2013)
Environmental researcher (Author "Comfortably Unaware") haven't recovered on the watch of Oceana on the watch of Marine Stewardship Council, and on the watch of Monterey Bay Sea Food.[CN] 环境研究 (作者"舒适不了解") 还没回过神来就 Oceana的手表 海洋的手表 管理委员会, 和上的手表 蒙特利湾海洋食品。 Cowspiracy: The Sustainability Secret (2014)
Do you prefer Western food? Or Japanese food?[JA] ちょっとパン買いに そうだ垣内 洋食派? Episode #1.3 (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
洋食[ようしょく, youshoku] europaeische_Kueche [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top