ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

洋葱

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洋葱-, *洋葱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洋葱[yáng cōng, ㄧㄤˊ ㄘㄨㄥ, / ] onion, #11,599 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No onions.[CN] 没有洋葱 Best Night Ever (2013)
Yoon's mother.[CN] 你到楼上小允家帮忙剥洋葱 Episode #1.2 (2004)
Then the girls will want us to take 'em out for onion soup.[CN] 那女孩们要我们 为了洋葱汤带她们出去 Touchez Pas au Grisbi (1954)
"I had onions at lunch, I had garlic dressing at dinner.[CN] 我午餐吃了洋葱 晚餐吃了大蒜 The Seven Year Itch (1955)
¿Onion or olive? Oils.[CN] -珍珠洋葱还是橄榄? Champion (1949)
Onion or olive?[CN] 洋葱还是橄榄口味? Invasion of the Body Snatchers (1956)
She's getting ready for "self camera"[CN] 我是不是怀孕了 闻到洋葱就想吐 Episode #1.2 (2004)
I had onions at lunch.[CN] 我午餐吃了洋葱 The Seven Year Itch (1955)
A little wine, a little onion.[CN] 一点酒, 一点洋葱 Sahara (1943)
And a little onion.[CN] 一点洋葱 Sahara (1943)
A little onion.[CN] 一点洋葱 Sahara (1943)
I put in a quart of vinegar and two pounds of onions.[CN] 我放了一公斤的醋和一公斤的洋葱 Diabolique (1955)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top