Search result for

注射0.1毫克肾上腺素

(0 entries)
(1.4945 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -注射0.1毫克肾上腺素-, *注射0.1毫克肾上腺素*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

注射 (zhù shè)0.1毫克 (háo kè)肾上腺素 (shèn shàng xiàn sù)

 


  

 
注射
 • (ちゅうしゃ) การฉีดยา [LongdoJP]
 • (ちゅうしゃ) (n,vs) injection; (P) [EDICT]
 • (zhù shè, ㄓㄨˋ ㄕㄜˋ) injection; to inject [CE-DICT-Simplified]
 • (zhù shè, ㄓㄨˋ ㄕㄜˋ) injection; to inject [CE-DICT-Traditional]
毫克
 • (háo kè, ㄏㄠˊ ㄎㄜˋ) milligram [CE-DICT-Simplified]
 • (háo kè, ㄏㄠˊ ㄎㄜˋ) milligram [CE-DICT-Traditional]
肾上腺素
 • (shèn shàng xiàn sù, ㄕㄣˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨˋ) adrenaline [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top