ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

波士顿大学

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -波士顿大学-, *波士顿大学*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波士顿大学[bō shì dùn dà xué, ㄅㄛ ㄕˋ ㄉㄨㄣˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Boston University, #102,889 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
'Cause you go to BU.[CN] - 因为你就念个波士顿大学而已 The Social Network (2010)
I had a full ride to B.U.[CN] 以前还得过波士顿大学的全额奖学金 Here on Earth (2000)
I think I'm gonna take that scholarship from B. U.[CN] 我想 我会去波士顿大学拿奖学金 Flicka (2006)
The University of Boston in Massachusetts.[CN] 麻省的波士顿大学 Road Trip (2000)
Now, we have Boston College in two weeks and I would like not to get blown out in our own stadium[CN] 我们两周后就要迎战波士顿大学 我可不想在自家的主场被人打败 The Express (2008)
'Cause Boston College is watching the same damn game that we are[CN] 因为波士顿大学也他妈的正在看同样的录像 The Express (2008)
I was saying that you go to BU.[CN] 我就是说你去的是波士顿大学 The Social Network (2010)
Boston University.[CN] 波士顿大学 Goldfish Memory (2003)
Do you think that's because her family changed their name from Albrecht, or do you think it's because all BU girls are bitches?[CN] 你这么说 是因为她家之前姓奥布莱希特 还是你觉得所有波士顿大学的女生都是婊子呢 The Social Network (2010)
So, do you think you'll leave B.U.?[CN] 你会离开波士顿大学 Strange Brew (2013)
Do you go to NYU? - I'm starting in the fall.[CN] - 呃 我是从波士顿大学转来的 叫Scott The Goodbye Gossip Girl (2009)
And it's evident that Boston College is confused by the offense Syracuse is running[CN] 很明显波士顿大学 被锡拉丘兹大学队的跑动搞糊涂了 The Express (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top