ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

法轮功

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -法轮功-, *法轮功*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法轮功[Fǎ lún gōng, ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ, / ] Falun gong (Chinese spiritual practice), #18,367 [Add to Longdo]
法轮功组织[Fǎ lún gōng zǔ zhī, ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] the Falung Gong organization [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
AS FOR THOSE FALUN GONG PRACTITIONERS[CN] 而那些练法轮功的人 Death by China (2012)
I HAD A HEARING ON THE FALUN GONG,[CN] 我参加过一个对法轮功的听证会, Death by China (2012)
THE TORTURE OF THE FALUN GONG,[CN] 对法轮功的酷刑, Death by China (2012)
- Gong.[CN] - 法轮功 Covert Operation (2014)
OR BECAUSE THEY WANT TO BE[CN] 或是因为他们想跟像法轮功 Death by China (2012)
He's vicous.[CN] 对,这个是负责拷打和消失 Yeah, well, this one is responsible for the torture and disappearance 全世界至少十几个法轮功 for at least a dozen Falun Gong, worldwide. A Donation to the Struggle (2016)
, that you knew of?[CN] 你所了解萨宾有卷入任何异见团队 Did Sabine have any involvement with dissident groups, 像法轮功或维吾尔或... like Falun Gong or Uyghurs or... A Donation to the Struggle (2016)
Yes?[CN] 嘿,老虎! 我是法轮功 Man of Tai Chi (2013)
- of freedom of speech. - How are you doing that?[CN] -rights' abuses in Tibet, 反对对法轮功和弱势群体的迫害,以及 against Falun Gong and the weakers, the squashing of descent - 对言论自由的打压 Falling Hard (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top