ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

法庭内的成员必须有序地离开法庭 不许交谈,不得延误下一节课

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -法庭内的成员必须有序地离开法庭 不许交谈,不得延误下一节课-, *法庭内的成员必须有序地离开法庭 不许交谈,不得延误下一节课*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Members of the court are to leave in an orderly fashion by ones and twos, with no talking and to proceed to their next class without delay.[CN] 法庭内的成员必须有序地离开法庭 不许交谈,不得延误下一节课 Up the Down Staircase (1967)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

法庭 (fǎ tíng) (nèi) (de)成员 (chéng yuán)必须 (bì xū)有序 (yǒu xù) (de)离开 (lí kāi)法庭 (fǎ tíng) 不许 (bù xǔ)交谈 (jiāo tán)不得 (bù dé)延误 (yán wu) (xià)一节课 ()

 


  

 
法庭
 • (fǎ tíng, ㄈㄚˇ ㄊㄧㄥˊ) court (of law) [CE-DICT-Simplified]
 • (fǎ tíng, ㄈㄚˇ ㄊㄧㄥˊ) court (of law) [CE-DICT-Traditional]
 • (ない) (suf) inside; within [EDICT]
 • (うち) (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb [EDICT]
 • (nèi, ㄋㄟˋ) inside; inner; internal; within; interior [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
成员
 • (chéng yuán, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ) member [CE-DICT-Simplified]
必须
 • (bì xū, ㄅㄧˋ ㄒㄩ) to have to; must [CE-DICT-Simplified]
有序
 • (yǒu xù, ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ) to be orderly [CE-DICT-Simplified]
 • (yǒu xù, ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ) to be orderly [CE-DICT-Traditional]
 • (じ) (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) [EDICT]
 • (ち) (n,n-suf) (1) earth; ground; land; soil; (2) place; (3) territory; (4) (See 天地無用) bottom (of a package, book, etc.); (5) (See 五大・1,土・ど・2) earth (one of the five elements); (P) [EDICT]
 • (つち(P);つし(地)) (n) (1) earth; soil; dirt; (2) the earth (historically, esp. as opposed to the heavens); the ground; the land; (3) (See 鳥の子紙) low-quality torinoko-gami (containing mud); (4) (also written as 犯土, 椎, 槌) (See 陰陽道) (period of) refraining from construction in the direction of the god of the earth (in On'youdou); (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) -ly; structural particle: used before a verb or adjective, linking it to preceding modifying adverbial adjunct [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) earth; ground; field; place; land [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) -ly; structural particle: used before a verb or adjective, linking it to preceding modifying adverbial adjunct [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) earth; ground; field; place; land [CE-DICT-Traditional]
离开
 • (lí kāi, ㄌㄧˊ ㄎㄞ) to depart; to leave [CE-DICT-Simplified]
不许
 • (bù xǔ, ㄅㄨˋ ㄒㄩˇ) not allow; must not; can't [CE-DICT-Simplified]
交谈
 • (jiāo tán, ㄐㄧㄠ ㄊㄢˊ) talk with each other; converse; chat [CE-DICT-Simplified]
不得
 • (bù dé, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ) must not; may not; not be allowed; cannot [CE-DICT-Simplified]
 • (bù dé, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ) must not; may not; not be allowed; cannot [CE-DICT-Traditional]
延误
 • (yán wu, ㄧㄢˊ ㄨ˙) delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay [CE-DICT-Simplified]
 • (か) (suf) under (being in said condition or environment) [EDICT]
 • (げ) (n) (1) lowness (of degree, value, etc.); inferiority; (2) second volume (of two); third volume (of three) [EDICT]
 • (した) (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) [EDICT]
 • (しも) (n) (1) (ant [EDICT]
 • (もと) (adv) (sometimes written 元) under (esp. influence or guidance); (P) [EDICT]
 • (xià, ㄒㄧㄚˋ) down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down [CE-DICT-Simplified]
 • (xià, ㄒㄧㄚˋ) down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top