ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

没有商量的余地

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -没有商量的余地-, *没有商量的余地*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is there something, anything to talk about here?[CN] 难道真的没有商量的余地? Joe Day Afternoon (2007)
There isn't much more to say[CN] 不是没有商量的余地下吗? Koizora (2007)
- There's no way out.[CN] -这里没有商量的余地 The Bird with the Crystal Plumage (1970)
There is no way out.[CN] 这里没有商量的余地 The Bird with the Crystal Plumage (1970)
- I can't. - No discussion.[CN] 我做不到 没有商量的余地 A Room with a View (1985)
...Without offering a choice in the matter is clearly an abuse of the authority of the school board...[CN] 在这个问题上没有商量的余地 显然是滥用学校董事会的权力 Firebreather (2010)
Positively no![CN] 没有商量的余地 The Whole Town's Talking (1935)
And definitely there are no deals made here.[CN] 更重要的是这些没有商量的余地 The Kingdom (2007)
- She inspires me.[CN] 但是 没有商量的余地吗? Don't Look Back (2009)
That is the amount, it is not up for negotiation.[CN] 就这个数 没有商量的余地 Reynholm vs Reynholm (2010)
This is not negotiable.[CN] 这件事没有商量的余地 Incendies (2010)
I will not negotiate with you, Severus. You agreed. Nothing more to discuss.[CN] 没有商量的余地了,西弗勒斯 你已经同意,没什么好谈的了 Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top