Search result for

沙漠中不仅水源稀缺 更有炎炎烈日的残酷炙烤

(1 entries)
(0.0727 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沙漠中不仅水源稀缺 更有炎炎烈日的残酷炙烤-, *沙漠中不仅水源稀缺 更有炎炎烈日的残酷炙烤*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But not for this shovel-snouted lizard.[CN] 沙漠中不仅水源稀缺 更有炎炎烈日的残酷炙烤 Deserts (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

沙漠 (shā mò) (zhōng)不仅 (bù jǐn)水源 (shuǐ yuán)稀缺 (xī quē) (gèng) (yǒu)炎炎 (yán yán)烈日 (liè rì) (de)残酷 (cán kù)炙烤 (zhì kǎo)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top