ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

沙朗

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沙朗-, *沙朗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙朗[shā lǎng, ㄕㄚ ㄌㄤˇ, ] sirloin (loan word), #94,426 [Add to Longdo]
沙朗牛排[shā lǎng niú pái, ㄕㄚ ㄌㄤˇ ㄋㄧㄡˊ ㄆㄞˊ, ] sirloin steak [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even if Massarone and 1,000 other snitches pan out, we've still gotta put Tony on trial.[CN] 即便傑克馬沙朗和 成千上百個線民能幫上忙... 我們仍只能讓東尼接受審判 Rat Pack (2004)
Massarone's a huge asset.[CN] 傑克馬沙朗能提供很多內幕資訊 Rat Pack (2004)
Artie Bucco, Jack Massarone.[CN] -亚瑟布科,杰克马沙朗 No Show (2002)
- All right, Sharon. I'm practicing.[CN] 好吧 沙朗 我是在练习 Cock Magic (2014)
Black Jack Massarone.[CN] 黑傑克馬沙朗 Rat Pack (2004)
Sirloin.[CN] 沙朗 Colombiana (2011)
All right, this meeting today, we're trying to nail down a new contractor now with Massarone gone.[CN] 這次開會 我們要談定新的建商... -如今馬沙朗不在了 Where's Johnny? (2004)
Massarone Construction?[CN] 马沙朗建筑公司? No Show (2002)
If Tony B wants to pick up some scratch he could do this Massarone thing...[CN] 如果東尼比想幹一票... 他可以負責傑克馬沙朗這檔事 如果可以的話 Rat Pack (2004)
Was that a yes on Massarone?[CN] 傑克馬沙朗的事 就這麼說定了嗎? Rat Pack (2004)
Got a call from Jack Massarone.[CN] 杰克马沙朗打电话给我 No Show (2002)
Two Sirloins, $8. Three T-Bones, $15.[CN] 沙朗两份240 丁骨三份450 Night Market Hero (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top