ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

沒有嗎

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沒有嗎-, *沒有嗎*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You didn't, you villain?[CN] 你沒有嗎,你這壞蛋? Courage for Every Day (1964)
None.[CN] 沒有嗎 Four Seasons: Natsuko (1980)
No?[CN] 288)}沒有嗎 The Round-Up (1966)
Don't you have?[CN] 288)}你沒有嗎? The Deserter and the Nomads (1968)
You didn't have nuts, hazelnuts or wine?[CN] 你們連堅果、榛子或酒都沒有嗎 Meu Pé de Laranja Lima (1982)
They didn't?[CN] 沒有嗎? Ride the Pink Horse (1947)
Don't you have some?[CN] 你沒有嗎? The Deserter and the Nomads (1968)
- Never before?[CN] 從來沒有嗎 Adam's Rib (1949)
Isn't there anything nice about her at all?[CN] 她一點優點也沒有嗎 East of Eden (1955)
Nothing at all?[CN] 一樣也沒有嗎 Meu Pé de Laranja Lima (1982)
Didn't he? ![CN] 他沒有嗎 To Sir, with Love (1967)
Don't they have any money?[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}她們都沒有嗎 Dai lü nian hua (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top