ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

沈重

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沈重-, *沈重*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沈重[chén zhòng, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, ] [of mood] heavy; serious; somber, #96,591 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shinrokuro... being a samurai... is truly a burden.[CN] 新六郎 身為一名武士 是很沈重的負擔 13 Assassins (2010)
What a dull, plodding sentence.[CN] 什么迟钝,沈重地走句子。 Words and Pictures (2013)
And fighting the company's decision.[CN] 丈夫沈重的醫藥費 Memento (2000)
Just hold it for me. it's heavy.[CN] 幫幫忙吧,同志,很沈重 Mr. Cinema (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top