ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

沈没船

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沈没船-, *沈没船*
Japanese-English: EDICT Dictionary
沈没船[ちんぼつせん, chinbotsusen] (n) sunken ship [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The fact the city gives me $100 per to get these wrecks off the street?[JA] 事実、市が100ドルで この沈没船をくれたんだ 通りから撤去したらな El Carnicero en el Coche (2013)
I'm disembarking a sinking ship.[JA] 私は沈没船から 脱出しようとしてるの Fruit of the Poisoned Tree (2013)
Like rats deserting a sinking ship.[JA] ネズミが沈没船から 逃げ出すように The Empty Hearse (2014)
His specialty, finding and salvaging sunken vessels.[JA] 沈没船回収のプロだ Dead Men Tell Long Tales (2015)
An expedition in search of a sunken ship.[JA] 沈没船の調査探検だよ The Many Mouths of Aaron Colville (2014)
We found the Empress and decided to go after it.[JA] 2人で沈没船を見つけた Dead Men Tell Long Tales (2015)
He's smarter than all of us put together. He knows when to abandon a sinking ship.[JA] 沈没船を見捨てる頭脳がある The Pickett Line (2013)
Well, it's modern salvage and recovery, but the rules of the high seas are still the same -- finders keepers.[JA] 沈没船の回収ですが 海での原則は - 発見者の物です Dead Men Tell Long Tales (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top