ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

沃斯安排妥当了延误的列车

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沃斯安排妥当了延误的列车-, *沃斯安排妥当了延误的列车*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Widh arranged to suspend the trains.[CN] 沃斯安排妥当了延误的列车 Shoah (1985)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

沃斯 ()安排 (ān pái)妥当 (tuǒ dàng) (le)延误 (yán wu) (de)列车 (liè chē)

 


  

 
安排
 • (ān pái, ㄢ ㄆㄞˊ) to arrange; to plan; to set up [CE-DICT-Simplified]
 • (ān pái, ㄢ ㄆㄞˊ) to arrange; to plan; to set up [CE-DICT-Traditional]
妥当
 • (だとう) เหมาะสม(กับสถานการณ์) ชอบด้วยเหตุผล [LongdoJP]
 • (だとう) (adj-na,n) valid; proper; right; appropriate; (P) [EDICT]
 • (tuǒ dàng, ㄊㄨㄛˇ ㄉㄤˋ) appropriate; proper; ready [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
延误
 • (yán wu, ㄧㄢˊ ㄨ˙) delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
列车
 • (liè chē, ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ) train (railway term) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top