ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

汽车炸弹事件

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -汽车炸弹事件-, *汽车炸弹事件*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汽车炸弹事件[qì chē zhà dàn shì jiàn, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] car bombing [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Within days of his capture, his only brother... a good and holy man, is killed in a car bomb.[CN] 他被捕几天之内 他唯一的哥哥... 一个慈祥神圣的人 在一次汽车炸弹事件中被杀 Blind Spot (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

汽车 炸弹 事件

 


  

 
汽车
  • (qì chē, ㄑㄧˋ ㄔㄜ) car; automobile; bus [CE-DICT-Simplified]
炸弹
  • (zhà dàn, ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ) bomb [CE-DICT-Simplified]
事件
  • (じけん) คดี [LongdoJP]
  • (じけん) (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) [EDICT]
  • (shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ) event; happening; incident [CE-DICT-Simplified]
  • (shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ) event; happening; incident [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top