ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

汉诺威

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -汉诺威-, *汉诺威*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汉诺威[Hàn nuò wēi, ㄏㄢˋ ㄋㄨㄛˋ ㄨㄟ, / ] Hanover, #30,605 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bomb raid over Hannover-Braunschweig...[CN] -警报 警报 -安静 汉诺威 The Bridge (1959)
Calling Hanover Fiste.[CN] 汉诺威Fiste调用。 Heavy Metal (1981)
-Calling Hanover Fiste.[CN] 电话促销汉诺威Fiste。 Heavy Metal (1981)
Child, the carpet is already laid at St. George's, Hanover Square.[CN] 孩子 地毯都已经铺好了 在汉诺威广场的圣乔治教堂 The Lady Vanishes (1938)
I am Hanover Fiste.[CN] 我汉诺威Fiste。 Heavy Metal (1981)
Hanover....[CN] 汉诺威... . Heavy Metal (1981)
I shall be a slightly sunburnt offering on an altar in Hanover Square.[CN] 我将在汉诺威广场的祭坛上 接受上天的赏赐 The Lady Vanishes (1938)
Right now there's only a raid on Hannover-Braunschweig.[CN] 目前只有在汉诺威 -不论瑞克 有空袭 The Bridge (1959)
The prosecution calls Hanover Fiste.[CN] 控方要求 汉诺威Fiste。 Heavy Metal (1981)
Hey, hey, Hanover, take it easy.[CN] 嘿,嘿,汉诺威,别紧张。 Heavy Metal (1981)
-He should be torn into little bitsy pieces and buried alive![CN] -汉诺威... Heavy Metal (1981)
-Hanover Fiste.[CN] -汉诺威Fiste。 Heavy Metal (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top