ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

气沉丹田,中正安舒,呼吸要绵绵,深入丹田

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -气沉丹田,中正安舒,呼吸要绵绵,深入丹田-, *气沉丹田,中正安舒,呼吸要绵绵,深入丹田*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No root, no dust, all natural. That's called Tai Chi.[CN] 气沉丹田,中正安舒,呼吸要绵绵,深入丹田 Tai-Chi Master (1993)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

气沉 ()丹田 (dān tián)中正 (Zhōng zhèng)安舒 ()呼吸 (hū xī) (yāo)绵绵 (mián mián)深入 (shēn rù)丹田 (dān tián)

 


  

 
丹田
 • (たんでん) (n) point below the navel (a focus point for internal meditative techniques) [EDICT]
 • (dān tián, ㄉㄢ ㄊㄧㄢˊ) pubic region; point two inches below the navel where one's qi resides [CE-DICT-Simplified]
 • (dān tián, ㄉㄢ ㄊㄧㄢˊ) pubic region; point two inches below the navel where one's qi resides [CE-DICT-Traditional]
中正
 • (ちゅうせい) (adj-na,n) impartiality; fairness [EDICT]
 • (Zhōng zhèng, ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ) posthumous name of Chiang Kai-shek 蔣介石 蒋介石 (former Kuomintang leader) [CE-DICT-Simplified]
 • (Zhōng zhèng, ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ) posthumous name of Chiang Kai-shek 蔣介石 蒋介石 (former Kuomintang leader) [CE-DICT-Traditional]
呼吸
 • (こきゅう) (n,vs,adj-no) (1) breath; respiration; (2) knack; trick; secret (of doing something); (P) [EDICT]
 • (hū xī, ㄏㄨ ㄒㄧ) breathe [CE-DICT-Simplified]
 • (hū xī, ㄏㄨ ㄒㄧ) breathe [CE-DICT-Traditional]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Simplified]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Simplified]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Traditional]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Traditional]
绵绵
 • (mián mián, ㄇㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ) continuous; uninterrupted [CE-DICT-Simplified]
深入
 • (shēn rù, ㄕㄣ ㄖㄨˋ) penetrate deeply; thorough [CE-DICT-Simplified]
 • (shēn rù, ㄕㄣ ㄖㄨˋ) penetrate deeply; thorough [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top