ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

气氛

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -气氛-, *气氛*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气氛[qì fēn, ㄑㄧˋ ㄈㄣ, / ] atmosphere; mood, #2,974 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it's the little engine that could here in New York City.[CN] 纽约市还是有一点气氛的。 The Search for Santa Paws (2010)
The vibe just changed.[CN] 气氛突然变了 Monsters (2010)
There was definitely tension on the set on that day, but in the end it worked out perfectly.[CN] 那天场景拍摄的气氛很紧张 但是最后完成的很好 Never Sleep Again: The Elm Street Legacy (2010)
One thing about, I think, maybe any "Elm Street" film is you're trying to take young performers and get 'that sense ct tension, get the tear, take them to the edge..[CN] 拍这些电影的时候 你必须要让年轻的演员 感觉到那种紧张气氛,那种恐惧 把他们的极限逼出来 Never Sleep Again: The Elm Street Legacy (2010)
Oh, my. The place could use a little Christmas cheer, don't you think?[CN] 哦,天哪,这儿怎么一点圣诞的气氛都没有,你不觉得么? The Search for Santa Paws (2010)
If you want to run an event correctly then you need to start off by developing the atmosphere![CN] 从营造气氛开始着手 这才是正确的过节态度 The Disappearance of Haruhi Suzumiya (2010)
But the atmosphere today is different.[CN] 但是 今天的气氛有些不同 The Disappearance of Haruhi Suzumiya (2010)
Faced with a grueling production schedule, diff cult working conditions and an overburdened first-time director, tensions on the set of "Nightmare 3" began to rise.[CN] 面对着折磨人的拍摄安排 工作环境不好 导演第一次拍电影的压力 让剧组的紧张气氛肇生 Never Sleep Again: The Elm Street Legacy (2010)
I think there was more tension on that set than any set I've ever been on. I think Chuck really had his hands full.[CN] 这是我见过气氛最紧绷的剧组 Never Sleep Again: The Elm Street Legacy (2010)
And I remember, at one point, the tension on the set was so thick that one of the producers stopped the whole shooting and he called everybody together and he went to the top of the stairs and he said, "This shit is going to stop."[CN] 要比镜头前的大 我记得,有一个场景 背景气氛太浓烈了 Never Sleep Again: The Elm Street Legacy (2010)
The film could have, literally, destroyed the company, and, so, there was a lot of tension around that during the release of the film.[CN] 看他们是否能付清电影费用 还是迫使公司倒闭 因此,在那部电影上映时 气氛非常紧张 Never Sleep Again: The Elm Street Legacy (2010)
Carson, I know this is an awful time, but there are some things we need to discuss when you're ready.[CN] Carson 我知道现在气氛不对 可有些事咱们必须商量一下 看你情绪吧 Wild Things: Foursome (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top